Certifiering: Projektledning

MINIMERA TABELL
Online-utbildning Företagsanpassad Öppet klassrum

Med varje kurs du läser med Strategy Execution tar du ett steg närmare en professionell certifiering från George Washington University eller Project Management Institute (PMI).

Vårt Associate's Certificate i projektledning är ett introduktionspaket som är ett alternativ till den mer omfattande Master's -utbildningen och passar särskilt de personer som har ett specifikt lärobehov inom projektledning, såsom exempelvis ledarskap eller ekonomi.

Vårt Master's Certificate i projektledning är ett heltäckande certifikat som gör det möjligt att skaffa sig djup kunskap och förståelse för alla nyckelområden inom projektledning. En Master's-utbildning är också ett praktiskt sätt att förbereda sig inför framtiden och upptäcka nya möjligheter i projekt och i sin egen karriär.

Foundational Certificate

i projektledning

Tidsperiod: 3 kurser under 2 år

Visa rekommenderade certifikatvägar
Börja med följande kurs
Välj sedan minst 1 kurs från nedan
Välj valfri kurs från övrigt utbud
  • Grundläggande projektledning inom IT kan inte kombineras med Grundläggande projektledning
  • IT Risk Management kan inte kombineras med Risk Management

Vill du bli certifierad projektledare?

Ta kontakt med vår kursrådgivare och ta första steget mot projektledarcertifiering

Professional Certificate

i projektledning

Tidsperiod: 7 kurser under 4 år

Visa rekommenderade certifikatvägar
3 kurser måste vara från följande
Fyra kurser kan väljas från
Två kurser kan väljas från

  • Kursen Project Planning Analysis and Control kan ersätta kursen "Grundläggande projektledning" vid behov
  • Samma kurser från ett Associate’s certificate kan tillgodoräknas ett Master’s certificate
  • Avancerade kurser samt kursen PMP Exam Power Preparation kan inte tillgodoräknas ett Associate's Certificate i projektledning