The benefits of becoming PMP certified
Fördelarna med att bli PMP-certifierad projektledare

PMP är idag världens mest etablerade och erkända certifiering inom projektledning. Om du frågar dig själv ”Varför ska jag bli PMP-certifierad?” så kan vi här ge dig några anledningar

PMP-certifiering är ett bevis på kunskap och expertis
Som PMP-certifierad kan du vägleda och utbilda andra personer i din organisation inom vad som är korrekt praxis inom projektledning.

PMP-certifierade projektledare får högre lön
En studie från PMI* visar att etablerade projektledare som har innehaft PMP-certifikat mellan 10-20 år, tjänar i genomsnitt 20% mer än de som inte är PMP -certifierade.

PMP-certifiering ger konkurrensfördelar
Arbetsgivare kommer finna dig mer intressant då du har bevis på en högt uppnådd kunskapsnivå och arbetslivserfarenhet, något som kan varar svårare att bevisa för en projektledare som inte är certifierad.

PMP-certifiering kommer öka intäkterna för din organisation
Om du arbetar som projektkonsult visste du att din organisation kan begära ett högre konsultarvode för dig som certifierad projektledare? Detta är för att du kommer ses som mer trovärdig och dina kunder kommer att ha ett större förtroende för din förmåga att leverera projekt inom utsatt tidsram och budget.

PMP-certifieringen visar ditt engagemang för vidareutbildning och ett intresse för att alltid hålla dig uppdaterad med det senaste inom projektledning
När du uppnått PMP så kommer du att uppfattas som en dedikerad projektledare med mycket hög kunskap.

PMP-certifieringen gör att du får ett gemensamt språk med andra projektledare
Certifieringen gör att kommunikationen med andra professionella projektledare underlättas då ni alla använder samma terminologi.

PMP-certifieringen ger ett internationellt erkännande och breddar dit nätverk
PMI är ett globalt nätverk vilket ger dig möjligheten att knyta kontakter med andra PMP-certifierade världen över. Du kan här få en förståelse för hur andra länder, organisationer och projektledare hanterar sina projekt och därmed möjligheten av att lära av varandra.

*Statistiken är hämtad från PMI:s 2013 Salary Survey 8:e upplagan. (siffrorna som visas representerar det totala medelvärdet i Storbritannien, Sverige, Frankrike, Tyskland, Förenade Arabemiraten, Irland, Nederländerna, Belgien och Schweiz.

Mer information

För mer information ring oss gärna på 08 555 403 80 eller skicka ett mejl till info@strategyex.se.