FInd out how to become PMP-certified
PMP certifiering - Hur man blir PMP-certifierad

Project Management Professional (PMP) är idag världens mest etablerade och erkända certifiering inom projektledning.

1. Se till att du uppfyller kraven för att ta PMP-examen

För att få tillstånd till att ta PMP-examen måste du uppfylla följande krav på utbildning och arbetserfarenhet:

Kategori 1: För den som har en "Bachelors Degree", d.v.s. högskoleexamen eller motsvarande utbildning krävs:

  • 4500 projektledartimmar under minst de senaste tre åren och som högst under de senaste åtta åren
  • 35 timmar formell projektledarutbildning

Kategori 2: För den som har "High School Diploma", d.v.s. gymnasial examen krävs:

  • 7500 projektledartimmar under minst de senaste fem och som högst de senaste åtta åren
  • 35 timmar formell projektledarutbildning

PMI:s hemsida kan du hitta mer information om kraven.

OBS: PMP-examen är på engelska!

2. Bli PMI-medlem så får du en kopia av PMBOK guide och rabatt på PMP-examen

Om du funderar på att ta några av våra kurser så får du som PMI-medlem 15% rabatt.

Det enklaste sättet att bli PMI-medlem är att registrera dig på deras hemsida och betala med kreditkort. När du betalat skickar PMI dig ditt medlemsnummer. Medlemskapet kostar USD $129 och den här länken tar dig till registreringssidan. Se till att du även blir medlem av PMI Sweden Chapter så får du tillgång till deras seminarium och nätverksträffar. Det kostar bara ett par dollar extra.

3. Utvärdera din egen projektkompetens och identifiera kunskapsluckor

Innan du tar någon projektledarkurs kan det vara värt att testa dina egna kunskaper för att se om det finns några områden du bör fokusera dina studier på. Detta är särskilt att rekommendera om du har mycket arbetserfarenhet som projektledare men ingen eller liten formell projektledarutbildning.

På nätet finns det gott om kostnadsfria utvärderingsverktyg, här är ett exempel från Mindtools.

Vår PMAppraise Knowledge Assessment är vår eget utvärderingverktyg du kan använda för att identifiera eventuella utbildningsbehov.

4. Gå kurser för att förbereda dig inför PMP-examen

Det finns många utbildningsleverantörer som kan hjälpa dig att förbereda inför PMP-examen. Vi rekommenderar att du först säkerställer att den leverantören du är intresserad av är registrerad utbildningsanordnare, Registered Education Provider (REP) hos PMI. Detta betyder att leverantören är godkänd av PMI och att deras kurser reflekterar PMBOK.

Strategy Execution är en "Chartered Global Registered Education Provider" för PMI® och vårt leverantörsnummer är #1038).

Ett annat tips är att be din utbildningsleverantör om instruktörens CV, fråga vad som ingår i kursmaterialet, säkerställ att instruktören är PMP-certifierad och fråga om det finns repetitionsövningar efter kursen. En bra utbildningsleverantör bör kunna förse dig med detta.

Om du väljer att gå med Strategy Execution så rekommenderar vi att du börjar med att titta på en av våra huvudkurser. Alla våra kurser följer PMBOK och fungerar perfekt för att förbereda dig inför PMP-examen. Våra kurser räknas dessutom mot de 35 timmar av formell utbildning du måste ta.

Grundläggande projektledningIntroduktionskurs till projektledning. Börja med den här kursen om du har liten eller ingen formell tidigare projektledarutbildning. Har du redan detta så hoppa över den här kursen och titta på Tids- och kostnadsstyrning i projekt istället.

Tids- och kostnadsstyrning i projektDen här kursen fokuserar på de tekniska aspekterna av projektledning.

Riskhantering i projekt Den här kursen fokuserar på riskhantering, positiva såväl som negativa.

Dessa 3 kurser täcker in nästan 80% av själva examen och är således mycket viktiga!

PMP® Exam Power Preparation - 4 plus 1 dagars intensiv preparandkurs.

Våra förberedande kurser hjälper dig att strukturera dina studier inför examen. Våra instruktörer som också är PMP certifierade förklarar genomförligt vad du kommer att uppleva på själva provet, vilken typ av frågor du kommer att få och gå igenom eventuella oklarheter som deltagarna har. Varje kunskapsområde som står beskrivit i PMBOK kommer också att gås igenom i detalj. Från våra preparandkurser får du även med dig instuderingsmaterial, övningsprov ”Mock Tests” och en egen kopia av PMBOK, allt för att du ska få bästa möjligheten att klara din PMP certifiering på första försöket!

5. Ansök om att få ta PMP-examen

Fyll i ansökningsblanketten på PMI:s hemsida. Att fylla i ansökan kan ta ganska lång tid, speciellt om du har mycket arbetslivserfarenhet att dokumentera. Du har dock 90 dagar på dig att slutföra ansökan och kan återkomma till ansökan när du vill under denna period.

Kontakta oss om du vill se ett exempel på en ansökningsblankett och vi hjälper dig gärna med din ansökan.

6. Betala för examen

Examen kostar USD $405 för PMI-medlemmar och USD $555 för icke-medlemmar. Examen kostar USD $405 för PMI-medlemmar och USD $555 för icke-medlemmar

7. REDOGÖR FÖR din projektledarerfarenhet (om PMI kräver en granskning)

Så fort du har betalat får du reda på om PMI begär en granskning. PMI gör slumpmässiga kontroller av alla ansökningar och om du är en av de utvalda måste du lämna in bevis och referenser för alla delar av din ansökan inom 3 månader. Sannolikheten för att du måste genomgå en granskning är dock ganska liten.

Om PMI inte begär en granskning kommer du att få ett ”Authorisation To Test” (ATT) brev som visar att du är behörig för att genomföra examen.

8. Boka examen

PMP-examen i Sverige genomförs numera som CBT - Computer Based Testing, som är en form av examen där du sitter i en videoövervakad lokal och genomför examensprovet direkt i en dator. Du kan dessutom välja det datum som passar dig bäst i den kalender som finns på Thomson-Prometrics site. Thomson-Prometrics är det företag som administrerar tester över Internet åt PMI.

Tar du vår förberedande kurs så rekommenderar vi att du bokar examen så att den sker cirka 2 veckor efter preparandkursen.

9. Studera, studera, studera!

Se till att du har full förståelse för PMI:s terminologier och PMBOK Guide. Om du gått vår preparandkurs får du allt instuderingsmaterial och alla övningsprov du behöver. Det finns dessutom många kostnadsfria övningsprov på nätet:

Edwel Programs - Mock Exam
This mock exam for PMP consists of seventy questions. All the questions have exactly one correct answer. The answers to the questions are at the bottom of the page. The exam is based on PMBOK 5th edition, and corresponds to the latest version of the exam. This site is courtesy of Edwel Programs.

Tutorial Points - Mock Exam
200 objective type sample questions and their answers are given just below to them. This exam is just to give you an idea of type of questions which may be asked in PMP Certification Exams.

Här är ett par böcker som kan hjälpa dig på vägen:
  • PMP Exam Prep, Eighth Edition: Rita's Course in a Book for Passing the PMP Exam, Rita Mulcahy, 8th Edition, 2013
  • PMP Exam Prep: Accelerated Learning to Pass PMI's PMP Exam, Rita's Course in a Book for Passing the PMP Exam, Rita Mulcahy, 8th Edition, 2013

Enligt PMI behöver du spendera minst 35 timmar för att förbereda dig för examen så se till att du ger dig själv så mycket studietid som möjligt!

10. ta ditt examensprov

Efter att du fått en god förståelse för PMI:s terminologier, PMBOK och klarat alla övningsprov är du redo för examen.

Examensprovet omfattar 200 flervalsfrågor som ska avklaras på fyra timmar. Endast 175 av dessa frågor kommer att räknas. Övriga 25 frågor kommer att finnas slumpmässigt utplacerade i tentamen. Dessa finns med för att bedöma om de skall användas som riktiga frågor i kommande tentamen.

Kravet på godkänt är 106 (61%) korrekt besvarade frågor av de 175 som värderas. PMP-examen testar kunskap, tillämpning och analytisk förmåga. Många frågor är situationsanpassade: ”What is the BEST thing to in this situation?”

Mer information

För mer information ring oss gärna på 08 555 403 80 eller skicka ett mejl till info@strategyex.se.