Agile Practices
Implementera Lean och Agile i er organisation

Lean och Agile: Ett nytt sätt att tänka och göra för organisationer som verkligen gör skillnad på projektresultatet

Det pratas mycket om agila koncept just nu och det är inte en tillfällig trend. Organisationer i olika branscher, från tillverkning och IT till hälso- och sjukvård,  använder agila metoder för att få dragkraft och konkurrensfördelar. Men är agile rätt för er? Eller rättare sagt, är er organisation redo att anta den agila filosofin och de kompletterande metoderna? När ni överväger en agil-utbildning är det viktigt att först förstå vad agile är och vad det inte är.

AGILE är:
 • en filosofi
 • ett tankesätt
AGILE är inte:
 • ett system
 • en process
 • en snabb lösning

De organisationer som har omfamnat det agila tankesättet är utrustade för att möta och hantera det ökande antalet utmaningar som de möter i dagens snabba miljö. De är anpassningsbara, de har teammedlemmar som ansvarar för sitt arbete och kan kommunicera och samarbeta effektivt. De arbetar i en organisation där anpassningen är hög, vilket ger dem möjlighet att anpassa sig snabbt och dra nytta av förändringarna i stället för att störas av dem.

Medans "Sprint" är ett vanligt begrepp så är agile ett maraton. Så när ni utvärderar en agil utbildning kan ni fråga er själva dessa frågor: 

 • Är ni redo att springa maraton?
 • Är ni redo att ändra ert arbetssätt?
 • Är er organisation redo att bli självstýrd och anpassningsbar?
 • Är ni redo att göra de ändringar som följer med den agila resan för att maximera införandet och minimera risken för era nuvarande åtaganden?

Ledarskap är viktigt och behövs

Det är viktigt att era ledare är ombord och förstår vad detta innebär. Vissa organisationer känner att denna filosofi är en radikal förändring som kräver engagemang och åtaganden. För att hjälpa er att snabbare nå framgång och anpassning erbjuder vi kursen “Lean and Agile for Executives”. Den behandlar ledarskapets funktioner och ansvar i samband med agilt genomförande. Den ger en överblick över agile, lean och scrum och en strategisk syn på hur man omvandlar en organisation till en agil. Kursen tar framförallt upp ledarskapets roll att öka incitamenten att ta till sig den nya tekniken när man övergår till lean och agile.

Tillvägagångssättet är utformat för att säkerställa top-level buy in och hjälpa ledare att få en bättre förståelse av filosofin som kommer effektivt förbättra och ge det stöd som behövs för att ändra sätten som projekten leds på. Det är ett utmärkt sätt att förbereda sig för maraton. 

Säkerställ tidigt en gemensam samsyn och en solid utgångspunkt baserat på de grundläggande principerna

En annan viktig kurs i vår kursplan är “Fundamentals of Lean and Agile”. Den är utformad för dem som avser använda lean och agila tekniker i sin dagliga verksamhet. Kursen utforskar vad det innebär att vara lean och agil:

 • Den ger en översikt över lean och agile filosofierna
 • Den förklarar det iterativa och kontinuerliga flödena i genomförandemetoderna
 • Den tar upp Scrum och Kanban, m.m.
 • Den visar kursdeltagarna storleken och räckvidden av Lean, Agile, Systems Thinking och andra filosofier

Vårt tillvägagångssätt

Strategy Execution arbetar med att utveckla en långsiktig kapacitet och kunskap inom er organisation. Vi vill att ni ska kunna upprätthålla och utveckla er egen framgång i lean och agile. För att uppnå detta utvecklar vi en kombination av utbildning, workshops och coaching som tillämpas kontextuellt i er organisation med hänsyn tagen till er kultur och där ni befinner er. Vi skapar er nya införandeplan tillsammans med er, inte åt er, som bygger på att ansvara för slutresultatet och utveckla intern kapacitet med varje steg och aktivitet som vi slutför tillsammans.

 

 

Lean and agile Practises

Anpassningsbart utbildningsprogram inom Lean och Agile

Strategy Execution erbjuder en utbildningsplan som kan anpassas till våra kunders individuella behov och affärsmål.

Se alla kurser