Improve How Work Gets Done-01
Hur man framgångsrikt genomför arbete i projekt

Innovation. Prestanda. Skalbarhet. Möjligheten att finslipa sina färdigheter inom dessa områden kan ge konkurrensfördelar i dagens instabila, osäkra, komplicerade och tvetydiga (VUCA) företagsklimat. För att ta itu med dessa initiativ och säkra sin framgång måste företagen förse sina ledare och chefer med rätt verktyg, resurser och insikter för att genomföra sina strategier konsekvent och tillförlitligt i en värld som ständigt förändras.
Byggstenar för strategiskt genomförande

Byggstenarna för strategiskt genomförande

Projekt

Byggstenarna för ett strategiskt genomförande är de projekt och de aktiviteter som införs vid sidan av de regelbundna verksamheterna för att uppnå specifika mål. Nya verksamheter, produkter, tjänster, kanaler och marknader skapas genom projektbaserat arbete.

Program och portföljer

Ett program är en grupp relaterade projekt. Programmen är i sin tur företagets portfölj, de strategier som företaget väljer att investera i.

Strategisk anpassning

Att uppnå anpassning samt maximera utförandet för projektbaserat arbete är avgörande för att framgångsrikt genomföra de strategier som företaget har identifierat för att genomföra viktiga initiativ.

Adaptive Execution

Dagens affärsvärld kräver att projektledare tänker mer strategiskt och undviker att enbart använda processer och metoder för att genomföra ett arbete, och istället lösa problem genom att använda särskilda kompetenser. Konceptet om anpassningsbart tillvägagångssätt genomsyrar organisationer över hela världen.  

Att framgångsrikt genomföra arbete i projekt

De klara och tydliga linjer som brukade avgränsa discipliner såsom projektledning, affärsanalys och strategigenomförande håller på att försvinna. Istället använder organisationer en kombination som fungerar för sina produkter, kultur och strategi för att genomföra arbetet.

På Strategy Execution anser vi att ledare med rätt kompetens och rätt resurser kan utrusta sig själva, sina team och organisationer för att framgångsrikt genomföra arbete i den nuvarande affärsmiljön.

Vårt förhållningssätt till utbildning

Hur man etablerar högeffektiva organisationer i dagens komplexa affärsvärld.

MER INFORMATION
Business People Planning Strategy Analysis Office Concept

Adaptive Strategic Execution

Tar projektbaserat arbete till nästa nivå. Detta nya program är vår lösning för ledare av projektbaserat arbete som måste navigera i komplexa affärsmiljöer. Programmet ger dig expertis och tillvägagångsätt att hantera en situation som blivit alltmer instabil, osäker, komplex och tvetydig (Volatile, Uncertain, Complex & Ambiguous – VUCA).

Läs mer
Transforming Project Teams

Transforming Your Project Skills from Good to Great

Managing Without Authority to Motivate Diverse Project Teams

Learn More