Vårt förhållningssätt till kundanpassad utbildning

På Strategy Execution tittar vi på organisationens utbildningsbehov ur ett helhetsperspektiv och förstår vikten av att optimera alla ämnesområden för att uppnå resultat. Vare sig det handlar om projektledning, affärsanalys, agil eller strategigenomförande, så räcker det inte längre att fokusera på att förbättra ett område. I stället är det viktigt att ta ett steg tillbaka och se helhetsperspektivet. 

Etablering av högfunktionella organisationer i dagens komplexa affärsvärld

Varför: Strategisk anpassning

Allt börjar med en strategi. Att ha en tydlig strategi gör det möjligt för arbetsprocessen att komma igång, men detta ensamt garanterar inte framgång. Att kunna anpassa arbetet med strategin är nyckeln till en framgångsrik organisation. Det informerar oss varför organisationer väljer att göra det de gör. Detta kräver olika färdigheter som produkthantering, strategigenomförande och affärsmannaskap.

Vad: Att göra rätt arbete

Hur vet organisationer vilket arbete man skall fokusera på för att kunna realisera strategin? Företags- eller affärsanalytiker frågar relevanta frågor för att definiera möjliga lösningar som organisationen kan använda för att genomföra förändringar. Detta kräver färdigheter som:

Hur: Att utföra arbetet

Arbete i projekt och kontrakten som vi använder för att säkra arbetet är den motor som driver organisationens strategi framåt. Det är genom framgångsrikt projektbaserat arbete som gör att arbetet blir gjort, vilket kräver färdigheter som:

Vem: Adaptiva ledare

De anställda är centrala för varje organisation. Adaptiva ledare driver och påverkar den förändring som behövs för att genomföra strategier. Färdigheter som krävs för detta är:

I en välfungerande organisation fungerar dessa olika ämnesområden tillsammans för att effektivt genomföra en strategi. På Strategy Execution anser vi att för att kunna anpassa alla dessa områden krävs investering i utbildning, kultur och process. Vi är mycket stolta över att tillhandahålla utbildningslösningar som syftar till att öka anpassningen och engagemanget mellan teamer, affärsenheter och hela organisationen och den inverkan det har på våra klienters företag.