Projektmotorn

Ett holistiskt tillvägagångssätt till adaptivt strategiskt genomförande

För att kunna driva en oljad maskin måste företagsledare se till att alla delar fungerar ordentligt och att alla grupper fungerar effektivt, samt kunna gå tillbaka och studera den större bilden. Denna hanteringsteknik att zooma in och ut är den grundläggande färdigheten i anpassat strategigenomförande. Det är nyckeln till att driva en stark projektmotor, en som spottar ur sig projekt förutsägbart, effektivt och upprepade gånger.

För att driva en stark projektmotor kan strategigenomförande hjälpa till att utrusta dina team med:

ADAPTIVT TÄNKANDE: Ledare arbetar på alla nivåer i organisationen måste ha en adaptiv inställning för att hjälpa sig själva och sina organisationer att navigera i en alltmer komplex och samarbetsinriktad miljö.

RELATIONSBASERADE KUNSKAPER OCH FÄRDIGHETER: Organisationer genomför inte bara fler projekt, utan också större och alltmer föränderliga projekt. Detta skifte kräver en projektledare som har de relationsbaserade färdigheter som behövs för att inspirera team och driva projekten i mål.

TEKNISKA FÄRDIGHETER: Ett framgångsrikt projektbaserat arbete kräver en stark grund av grundläggande tekniska färdigheter så som utvärdering, schemaläggning och navigering av ömsesidiga beroenden, vilket inkluderar hantering av tid och kostnad.

Kontakta oss idag för att diskutera hur din organisation kan bli en stark projektmotor. Ring oss på telefon 0046 (0)8 555 403 80 eller skicka ett email till info@strategyex.se.

Project Management Training Courses

Projektledning

Att kunna ta ett viktigt initiativ för din organisation kan vara nästa stora steg i din karriär. Vår kursplan för projektledning hjälper dig att utveckla dina färdigheter, förbättra ditt affärssinne och ger dig verktyg för att lösa komplexa affärsproblem strategiskt.

mer information
ASEP

Adaptive Strategic Execution

Dagens ledare inom projektbaserat arbete måste ha rätt kompetens, ett anpassningsbart tillvägagångssätt och ett responsivt tankesätt som kan hjälpa dem och deras organisationer att navigera i alltmer komplexa och samarbetsbaserade miljöer.

mER om programmet