Vår utbildningsprocess

På Strategy Execution behandlar vi våra klienter som våra partners. Vi tror att den bästa vägen till framgång är att ha en klar förståelse för dina utbildnigsbehov och låta Strategy Execution hjälpa dig genomföra programmet inom din organisation.

Före utbildningen

Steg 1: Vi ordnar ett möte för att lära oss och förstå dina utmaningar

Steg 2: Vi kopplar dig samman med en Program Manager som bäst kan stödja de färdigheter din organisation vill förbättra

Steg 3: Vi anpassar en utbildningsplan som ligger i linje med teamets kompetensbrist och dina önskade resultat

Steg 4: Vi utvecklar en anpassad plan med olika modaliteter som möter organisationens utbildningsbehov

Under utbildningen

Ett hänvisat team

Strategy Executive erbjuder exceptionella resurser som mervärdestjänster som hjälper dig att nå framgång med ditt utbildningsprogram. Din account manager kommer att övervaka den dagliga programhanteringen såsom kontoinställningar, förbereda marknadsföringsmaterial, schemalägga och registrera klasser och säkerställa kundnöjdhet. Vi kommer också arbeta med dig vid begäran om information från dina kursdeltagare, förbereda klasslistor och rapporter för registrering eller utvärdering.

Ytterligare supporttjänster

Strategy Execution kan stödja ett stort utbildningsprogram för företag och genom att tillhandahålla:

  • En värdportal eller landningssida för utbildningsprogrammet från Strategy Execution
  • Anpassade nyhetsbrev för din organisation med nytt innehåll som ger kunden mervärde, t. ex. spotlights/recensioner från kursdeltagare och kommande kurser
  • Tillgång till månatliga eller kvartalsvisa webinarer med informativ presentation, luncher och utbildningssessioner som underlättar inlärningen
  • Examensceremonier som belyser prestationerna av de kursdeltagare som har slutfört det avancerade certifieringsprogrammet för att hjälpa till att bygga en praxisgemenskap
  • Kvartalsvisa möten för att granska utvärderingsresultat från tidigare kartal, lärdomar och förbättringsområden