Företagslösningar

Utvärdering och mätning

Utvärdering och benchmarking av nuvarande förmågor och prestationsnivåer hjälper er identifiera och bedöma kunskaps- och färdighetsbrister som hindrar genomförandet av projektbaserat arbete. Med Strategy Executions process för utvärderingar kan du:

 • Upprätta kunskaps- och färdighetsbaslinjer
 • Identifiera individuella och organisatoriska styrkor och svagheter
 • Identifiera förbättringsområden

Individuella utvärderingar

Lärande är en investering i för framtiden. Liksom alla investeringar, bör lärande analyseras för att se till att det berör rätt ämnen och frågor, på rätt sätt. Strategy Executions individuella utvärderingar hjälper er identifiera individuella (eller arbetsgruppers) behov, samt identifiera de utbildningsalternativ som kommer ge störst effekt.

PMAppraise:

Utvärderar din kunskap inom de 10 kunskapsområdena i den aktuella utgåvan av A Guide to the Project Management Body of Knowledge Guide (PMBOK® Guide)

BAAppraise:

Utvärderar din kunskap inom vart och ett av fokusområdena i den aktuella utgåvan av A Guide to Business Analysis Body of Knowledge (BABOK®)

PM360:

PM360® är en komplett 360-graders prestationsbaserad utvärdering. PM360 samlar information från upp till 10 olika personer för att bedöma projektledarens beteende och prestanda inom sex kompetensområden, vilket skapar baslinjer för prestanda, identifierar områden för förbättring och identifierar interna förmågor och deras effektivitet.

Genomförande av utbildning

När era mål är definierade utformas ert utbildningsprogram med hjälp av de verktyg och leveransmetoder som är mest lämpliga för er organisation. Strategy Execution samarbetar med er för att skapa en skräddarsydd plan som bygga på nuvarande styrkor, ger optimala lösningar som ger prestationsförbättring och förbereder deltagarna för att tillämpa kunskaper och färdigheter på jobbet.

Strategy Execution integrerar ett antal element för att skapa en lösning som uppfyller er organisations mål.

 • ”Off the shelf”-kurser. Vi kan leverera våra existerande klassrumskurser på den plats ni väljer – detta är en ytterst effektiv lösning vad gäller kostnad och genomförande
 • Anpassad utbildning. Vi kan skräddarsy träningen för att återspegla er specifika bransch, företagskultur, affärsmål och processer.
 • Blandad Träning. Vi kan leverera ett program som blandar modaliteter såsom klassrum, e-Learning och virtuellt klassrum.

Förstärkning av utbildning

Vilket behållning får ni av en utbildning som stannar i klassrummet? Om era deltagare inte fåt möjlighet att tillämpa det de lärt sig så är det snart glömt. Vi kan hjälpa er undvika detta genom en blandning av anpassade uppföljningsmöten, blandade inlärningsmöjligheter eller professionell coachning.

Genom Strategy Executions anpassade, robusta förstärkningsmetoder får ni:

 • Snabbare implementering och användning av bästa praxis på jobbet (det vill säga snabbare resultat)
 • Öka lagring och tillämpning av kritiska färdigheter, processer, verktyg och beteenden som lärs i klassrummet
 • Kontinuerlig förbättring
 • En miljö som främjar användandet av nya metoder
Coaching:

En-till-en eller grupp coaching för projektledare, affärsanalytiker eller konsult-personal

 • Stärker kritiska färdigheter och beteenden för projektfokuserade yrkesverksamma
 • Utvecklar förtroende, vilket förbättrar kommunikation och samarbete inom er organisation
Impact Workshops:

Skräddarsydda workshops som använder aktivitetsbaserat lärande för att simulera er miljö och låter deltagarna fokusera på att tillämpa kunskapen i klassrummet med hjälp av dina företagsspecifika standarder och processer samt;

 • Öva ny färdigheter i en säker miljö
 • Team-tillvägagångssättet liknar det verkliga projektarbetet, så verkstaden är relevant och tillämplig

Impact Workshops kan skapas för lag som vill öva projektledning, affärsanalys och / eller kontrakthanteringsförmåga.

Utbildning/Workshops på lednings- och styrgruppsnivå

Fokuserar på genomförande av strategiskt arbete på ledningsnivå..

 • Identifierar och belyser organisatoriska och processuella problem som påverkar projektens prestanda
 • Ger kunskap, insikt och medvetenhet för att förbättra projekten
 • Försäkrar engagemang för organisatoriska förändringsinitiativ
 • Använd ett ramverk för att anpassa strategin, människorna och det projektbaserade arbetet för att förbättra chanserna för framgångsrikt genomförande

Validering av Utbildning

Ni behöver bevis för att utbildningen når de mål som identifierats! Strategy Execution erbjuder verktyg som hjälper till att validera lärandets effektivitet och dess inverkan på projektframgång

Utvärderingsverktyg: Metrics that Matter (MTM):
 • Anpassad rapportering över avkastningen för er organisation
 • Omedelbara intryck av resultat och uppskattning på förväntad användbarhet
 • Feedback om hur lärandet tillämpas på jobbet
 • Bekräfta att inlärningen är effektiv
 • Beräkna de ekonomiska konsekvenserna av lärandet till produktiviteten hos de anställda