Ladda hem broschyrer och kataloger

Kurskatalog: Klassrumskurser och online

Kurskatalog med information om klassrumskurser i centrala Stockholm och online inom ämnena projektledning, agil projektledning, avancerad projektledning, förberedelse för PMP-examen, business Skills och affärsanalys