Program Management Curriculum Hero Image

Riskhantering i projekt

Kontrollera risker med hjälp av väl beprövade verktyg och metoder

Utbildningsformat för denna kurs:

 • Online-utbildning
  Kommande kursdatum: On-Demand

  Boka

 • Öppet klassrum
  Kommande kursdatum: Erbjuds ej för denna kurs
 • Företagsanpassad
  Kommande kursdatum: Arrangeras på plats

  Begär offert

 • Virtuellt Klassrum
  Kommande kursdatum:
  • Virtuellt Klassrum - 05-07 okt 2020
Visa PDU-poäng
Utbildningsformat Totala PDU Teknisk projektledning PDUs Ledarskap PDU Strategi och affärsledning PDUs PMI RMP PMI SP PMI ACP PfMP PMI PBA
Online 28 28 0 0 0 0 0 0 0
Företagsanpassad 22.5 22.5 0 0 0 0 0 0 0
Utbildningsformat Online Företagsanpassad
Totala PDU 28 22.5
Teknisk projektledning PDUs 28 22.5
Ledarskap PDU 0 0
Strategi och affärsledning PDUs 0 0
PMI RMP 0 0
PMI SP 0 0
PMI ACP 0 0
PfMP 0 0
PMI PBA 0 0
 • CEUs: 2.25
 • CPEs: 27
 • Field of Study: Management Advisory Services
Kursöversikt

De flesta projektledare kan räkna upp riskmoment eller skeenden som satt hela projektet i fara eller rent av fått det omkull. men långt ifrån alla vet att god riskhantering till stor del handlar om balansakten att samtidigt kunna utnyttja möjligheter och att minimera risker för att på så sätt uppnå optimala projektresultat.

Ta bort osäkerheten ur riskhanteringen med beprövade strategier som ingår i denna omfattande kurs. Under kursen har du möjlighet att utrusta dig med ett praktiskt, processorienterat tillvägagångssätt för att hantera de risker och osäkerheter som ingår i varje projekt. Vi visar hur man hanterar risk i de olika faserna under projektets livscykel och identifierar de kritiska frågorna vad gäller att bedöma, begränsa och minska riskerna. Du lär dig både kvalitativa och kvantitativa metoder för att bedöma riskpåverkan och får erfarenheter av att tillämpa riskhanteringsstrategier inom strukturerade ramar.

Intensiva övningar och simuleringar ger praktik av tillämpning av riskhanteringens teori, begrepp och principer i realistiska scenarier. Dessa kunskaper sätts sedan på prov i en omfattande fallstudie i fyra delar inom interaktiva gruppövningar. en verktygslåda med mallar, formulär och checklistor ingår också i kursmaterialet, som gör det lättare för projektledaren att undvika onödiga risker och som mildrar effekten av oundvikliga utmaningar.

Vad kommer jag att lära mig?
 • Använda en praktisk åttastegsprocess för att hantera risker
 • Identifiera acceptabla risknivåer och bedöma den möjliga påverkan från riskfaktorer
 • Kontrollera risker med hjälp av beprövade verktyg och metoder
 • Forcera psykologiska spärrar mot risker hos intressenterna och projektgruppens medlemmar
 • Integrera riskfaktorer och möjligheter i din projektplan
Kursämnen
 • Riskhanteringens grunder

  Definition av och kännetecken för risker

  Riskaspekter och riskfaktorer

  Typer av risker

  Riskhanteringens komponenter

 • Översikt och identifikation av risk

  Risköversikt

  Riskidentifiering

  Idéskapande verktyg och metoder

 • Bedöm riskerna

  Att bestämma risktoleranser

  Att analysera risker

  Att fastställa och utvärdera lönsamhet

  Riskbaserade ekonomiska verktyg och metoder

  Analys av förväntat värde

  Beslutshierarkier

  Prioritera risk

 • Förberedning inför riskerna

  Strategier för riskhanterings

  Riskacceptans

  Riskeliminering

  Riskeliminering

  Lägga upp reserver

 • Riskrespons

  Kontrol av riskrespons

  Implementering av riskstrategin

  Beredskapsplaner

  Beskriva och förklara risker

  Omprövning av risker

  Riskdokumentation

Anmäl dig till denna kurs
Personalised Development Plans

Skapa en personlig utvecklingsplan med vår kursrådgivare

Är du redo att ta nästa steget i karriären? Våra kursrådgivare hjälper dig hitta rätt kurs för dig.

Boka samtal
catalogue-cover-theme-2019

Kurskatalog för 2019

Ladda hem utbildningskatalog för våra kurser i centrala Stockholm och online

ladda hem nu
Project Management Curriculum Overview Webinar

Curriculum Overview Webinar: The Strategic Potential of Project Management

A Dive Into Strategy Execution’s Project Management Curriculum

Ladda ner webinar