Scheduling and Cost Control

Tids- och kostnadsstyrning i projekt

Lär dig använda sofistikerade verktyg och metoder for att hantera tid och kostnader effektivt

Utbildningsformat för denna kurs:

 • Online-utbildning
  Kommande kursdatum: On-Demand

  Boka

 • Öppet klassrum
  Kommande kursdatum: Erbjuds ej för denna kurs
 • Företagsanpassad
  Kommande kursdatum: Arrangeras på plats

  Begär offert

 • Virtuellt Klassrum
  Kommande kursdatum: Erbjuds ej för denna kurs
Visa PDU-poäng
Utbildningsformat Totala PDU Teknisk projektledning PDUs Ledarskap PDU Strategi och affärsledning PDUs PMI RMP PMI SP PMI ACP PfMP PMI PBA
e-Training 28 28 0 0 0 28 0 0 0
Instructor-led Training 28 28 0 0 0 28 0 0 0
Utbildningsformat e-Training Instructor-led Training
Totala PDU 28 28
Teknisk projektledning PDUs 28 28
Ledarskap PDU 0 0
Strategi och affärsledning PDUs 0 0
PMI RMP 0 0
PMI SP 28 28
PMI ACP 0 0
PfMP 0 0
PMI PBA 0 0
 • CEUs: 2.8
 • CPEs: 33.5
 • Field of Study: Management Advisory Services
Kursöversikt

Tids- och kostnadsstyrning i projekt är en fullmatad tredagarskurs som ger dig praktisk erfarenhet av att utarbeta projektkrav och aktivitetsnedbrytningsstrukturer, samt ger dig en förnuftig, logisk struktur för att tidsplanera och styra projektaktiviteter. Du får lära dig att bemästra metoder för att uppskatta, förutsäga, budgetera, övervaka, styra, analysera och rapportera kostnader samt att tolka innebörden i data om upparbetade värden (earned-value data).

Under kursens gång får du utarbeta effektiva mått och medel för att planera och styra projekt samt lära dig hantera de begränsningar som finns i varje projekt, såsom till exempel tidsgränser, personliga resurser, material, budget och specifikationer. Upptäck beprövade sätt att arbeta inom identifierade ramar, utan att minska kreativitet eller innovation. Kursen lär ut hur du använder sofistikerade verktyg och metoder för att hantera tid och kostnader effektivt och utvecklar dina färdigheter genom individuella övningar och mindre gruppövningar.

Varje deltagare får ta med hem en innehållsrik ”verktygslåda” som omedelbart kan appliceras på det egna projektarbetet efter kursens slut.

Vad kommer jag att lära mig?
 • Använda aktivitetsnedbrytningsstrukturen (Work Breakdown Stucture) för att utarbeta en nätplan
 • Kalkylera tidsplaner med hjälp av PERT (Program Evaluation and Review Technique) och CPM (Critical Path Method)
 • Identifiera, tilldela och tabulera resurskrav
 • Beräkna kostnader och tidsåtgång genom att utnyttja specifika nivåer och typer
 • Planera för oförutsedda händelser och förutse avvikelser
 • Förutsäga framtida projektprestation grundat på historiska data
 • Övervaka ändringar och avsluta projekt i tid
Kursämnen
 • Väsentliga grunder

  Översikt av projektledningens livscykel

  De tre begränsande ramarna

  Planeringsverktyg

  Projektkrav en genomgång

  Aktivitetsnedbrytningsstruktur (WBS) - en genomgång

  Utmaningar i tidsplanering och kostnadskontroll

 • Bedömning

  Använd bedömningskalkyler för tidsplanering och kostnadskontroll

  Grundregler för uppskattningar

  Nivåer för bedömningar och sätt att göra bedömningar

  Sex metoder för att göra bedömningar

  Identifiering av kontrollerbara kostnader

  Planering av risker med oförutsedda händelser

  Uppbyggnad av projektets resurspool

  Tidskontrollerade bedömningar

  Resursbegränsade bedömningar

 • Projektplanering

  Nätplanering

  Validering av planer

  Pildiagram och prioritetsdiagram

  Grundläggande planering och nätplanskalkyler

  Avancerade prioriteringssamband och kritiska linjen

  Alternativa begränsande faktorer

  Gantt- och milstolpelista

 • Bestämma referensplan för projekt

  Fastställa referensplan

  Skapa och utnyttja reserver

  Tids- och kostnadskompromisser

  Utnyttja metoden med lägsta kostnad i kompromissanalyser

  Resursutjämning

  Resursjustering för effektiv kostnadskontroll

 • Ändringshantering

  Styrningsprocessen

  Identifiering av förändringskällor

  Att sålla i ändringarna

  Uppdatering av projektplanen

  Kommunicera förändringar

 • Utvärdering och prognoser

  Orsak till avvikelser

  Fastställande av avstämningsdatum för utvärdering

  Genomförande av trendanalyser

  Beståndsdelar i projektrevisioner

  Överväganden när man inför ett övervakningssystem

  Resultatvärden

  Avancerade verktyg för prognoser på resultatvärden

 • Avslutningsstrategin

  Steg för att fullgöra projektet

  Styrning av kostnader och tidsplan sent i projektet

  Verifiering av omfattning

  Kontraktets avslutning

  Administrativ avslutning

Anmäl dig till denna kurs
Personalised Development Plans

Skapa en personlig utvecklingsplan med vår kursrådgivare

Är du redo att ta nästa steget i karriären? Våra kursrådgivare hjälper dig hitta rätt kurs för dig.

Boka samtal
catalogue-cover-theme-2019

Kurskatalog för 2019

Ladda hem utbildningskatalog för våra kurser i centrala Stockholm och online

ladda hem nu
Project Management Curriculum Overview Webinar

Curriculum Overview Webinar: The Strategic Potential of Project Management

A Dive Into Strategy Execution’s Project Management Curriculum

Ladda ner webinar