Kursschema för 2018

Visa kursschema för 2019
Projektledning jan feb mar apr  maj  jun jul  aug sep okt
 nov  dec
Grundläggande projektledning 22-24    5-7   14-16       26-28
 14-16  
Tids- och kostnadsstyrning i projekt    12-14     21-23       5-7   19-21  
Riskhantering i projekt     26-28              22-24    
Kommunikation och ledarskap i projekt                  17-19      
PMP® Exam Power Preparation      19-23          27-30      5-7  
Programme Management    19-21      28-30    
  1-3    
Rapid Assessment and Recovery of Troubled Projects      12-14              8-10    
Leading Complex Projects       9-11                
Förhandlingsteknik för projektledare 29-31         18-20            
High Impact Communication          21-23            19-21  
 
Agil projektledning jan feb mar apr  maj  jun jul  aug sep okt
 nov  dec
Agile Practitioner Fast Track                          
     Fundamentals of Lean and Agile      21-21              22    
     Iterative Delivery with Scrum and Kanban      22-22              23    
     Continuous Delivery with Lean and Kanban      23-23              24    
                         
Fundamentals of DevOps                        
Lean and Agile Project Management                    25-26    
 
Affärsanalys jan feb mar apr  maj  jun jul  aug sep okt
 nov  dec
Fundamentals of Business Analysis      
           15-16    
Defining Business Needs and Solution Scope
      11-13                
Eliciting and Managing Requirements      7-8                  
Analysing Benefits and Refining Solutions                        11-12
Enterprise Business Analysis                        
Facilitation Techniques for Business Analysis         17-18              
 
Adaptive Strategic Execution jan feb mar apr  maj  jun jul  aug sep okt
 nov  dec
Making Sense of Complexity      
        10-12