Därför skall du välja oss som utbildningspartner

Kvalitetsinstruktörer

Utbildningen står och faller med instruktörerna. Erfarna instruktörer inspirerar, utmanar och motiverar. Erfarna instruktörer gör ett bestående intryck.

Vi förstår värdet av en erfaren instruktör. Vi fokuserar på att utveckla och underhålla de allra bästa instruktörerna inom projektledningsområdet. Utvärderingar av deltagare efter utbildningen gör det möjligt för oss att styra kvaliteten på instruktörerna så att vi säkerställer en konsekvent och högkvalitativ erfarenhet för våra kursdeltagare.

Var och en av våra 600 instruktörer utvärderas kontinuerligt av deltagarna och får ett övergripande betyg baserad på en 7-gradig skala.

Djupgående läroplan

Här på Strategy Execution hävdar vi inte att vi är allt möjligt för människor; vi är helt enkelt en organisation av engagerade och hängivna yrkesmänniskor vars liv domineras av och fokuseras på projektledning. Vi är stolta över att utveckla och leverera kurser som förändrar sättet som folk driver verksamhet på.

Orsaken som ofta ligger bakom att ett projekt går dåligt är att man brister i metodik, disciplin och organisatorisk kompetens i områden som berörs av projektledning, kravspecifikationer och avtalshantering. Vi tar oss an era utmaningar i projektet inom alla dessa områden genom djupgående kursplaner och en strategi som gör det möjligt för er att snabbt utvärdera, identifiera och lösa de viktigaste luckorna ifråga om relevant kompetens.

Programsupport: Vi stödjer er hela vägen

Förbättringar som omfattar hela verksamheten kräver ofta att hela verksamheten justeras, och det är många faktorer som bidrar till detta, exemplevis:

  • Rätt resurser för rätt projekt
  • Rätt projekt kopplade till rätt strategi
  • Rätta måttstockar för rätt resultat

Vi har i över 35 år hjälpt ett stort antal organisationer att göra genomgripande justeringar i hela sin verksamhet. Vägledda av vår Impact-modell arbetar vi med kunder för att säkerställa att investeringarna i utbildningen ger önskvärda resultat.

FAS 1: Utvärdering av projektmognad och projektkompetens

Våra världsledande experter kommer att arbeta med er för att definiera de behov ni har som är unika för er situation, eller så kan ni välja att använda något av våra 27 utvärderingsverktyg. Därefter identifierar vi i detalj de komponenter som krävs för en lösning som låter er uppnå era målsättningar. Krav på virtuell utbildning? Avklarat. Verksamheter för att förbättra processer? Planerat för. Behov av skräddarsytt innehåll? Inga problem.

Dessutom gör vårt breda expertnätverk det möjligt för oss att koppla er samman med specialister som ni arbetar med direkt från dag ett för att sätta lösningen i verket.

Fas 2: Implementering av utbildningslösning

Tillbringar du tillräckligt mycket tid med att arbeta med entreprenörer inom utbildning och rådgivning inser du en sanning som skaver: Det som låter så storslaget när avtalet skrivs visar sig inte alltid vara lika storslaget när det implementeras. Deadlines för leveranser missas, kvaliteten brister eller så är den globala kapaciteten inte så global när allt kommer omkring.

På Strategy Execution är vi lite annorlunda. De löften vi ger under utvecklingsfasen av lösningen kan vi hålla. Men vad viktigare är, du har full insyn i hur vi kommer att hålla dem. Vår historia har gjort det möjligt för oss att investera i de system, processer och människor som krävs för att förse komplexa organisationer med storskaliga utbildningsprogram. I det avseendet är vi unika i branschen.

För att upprätthålla denna kvalitet och standard hanteras varje engagemang av en engagemangsledare vars insatser bedöms enligt en enda måttstock: kunders tillfredsställelse.

Genom denna enda kontaktpunkt försäkras ni om en ypperlig verksamhet till gagn för er. Därigenom vet ni att oavsett hur komplexa era behov är, eller hur global miljön ni verkar i är, så har ni en partner som redan från första början förbundit sig att göra er nöjda.

Fas 3: Uppföljning och återkoppling

I slutänden vet vi att det bara är en sak ni är intresserade av: resultat. Vare sig det gäller att förbättra de anställdas insatser eller minska på tiden för en produktionscykel, så vill du veta att investeringen i utbildning och utveckling har gett resultat.

Oavsett om en ny utvärdering görs av organisationen efter att ett program avslutats eller en skräddarsydd analys av resultat efter utbildningen utförs via vår MTM-plattform (Metrics That Matter™), så upphör inte vår programsupport när lösningen levererats, det upphör när ett resultat har uppnåtts.

Våra tjänster för uppföljning och återkoppling finns där för att hjälpa er att ta itu med eventuella hinder som står i vägen för förbättringar. Det kan ske genom att coachning av chefer, coachning av studerande, utbildning av chefer eller förbättringar av processer och verktyg.

En utbildning med lokal förankring och global räckvidd

Multinationella organisationer måste genomdriva integrerade och komplexa projekt som involverar flera regioner, språk och kulturer för att framgångsrikt utveckla sin verksamhet. Framgångsrikt genomförda projekt med varaktiga resultat kräver att man är konsekvent och disciplinerad inom alla team och geografiska områden. Det är av yttersta vikt att man anlitar rätt partner för utbildningen så att man får en konsekvent projektmetodik som används globalt och att beprövade metoder förstås och används inom alla verksamhetens regioner. En gemensam projektkultur bör delas inom hela verksamheten.

Här är våra kontor

Ett utbildningsprogram i världsklass

Hur vår utbildningsfilosofi skapar framgångsrika resultat för våra kunder

Att bygga upp ett utbildnings- och utvecklingsprogram i världsklass som stöder er globala verksamhet bygger på följande grundkoncept:. 

Lokal support

Vi uppmuntrar i hög grad våra multinationella klienter och eventuella kunder att utvärdera potentiella utbildningsleverantörers globala infrastruktur. Vi har gjort stora investeringar de senaste 30 åren i vår globala närvaro för att kunna säkerställa att våra multinationella klienter får konsekvent och relevant utbildning från lokala expertteam. Många utbildningsleverantörer hävdar att de är globala; I praktiken innebär det att någon sitter i ett avlägset huvudkontor och leder ert globala program på avstånd med bara en vag förståelse av den lokala marknaden och miljön i de områden där ni verkar. Att slå sig samman med en utbildningsleverantör som verkligen är global innebär att det finns team på plats som har detaljerad kunskap om områdets normer och seder eftersom det är där de lever och arbetar varje dag.

Strategy Execution har en expansiv global närvaro med verksamhet i 40 länder inom alla världens regioner. Vi finns fysiskt närvarande i varenda region vi betjänar, med lokala kontor i Virginia, USA; Toronto, Kanada; São Paul, Brasilien; London, England; Dubai, Förenade Arabemiraten; Madrid, Spanien; Johannesburg, Sydafrika; Stockholm, Sverige; Singapore, Singapore; Bangalore, Indien; Sydney, Australien; Peking och Shanghai, Kina.

Kontor i hela världen

Konsekvent innehåll och strategi

Fördelarna med lokalt förankrad kunskap och support kan inte bestridas, men hur bär sig Strategy Execution åt för att säkerställa en konsekvent kvalitetsstandard för utbildningen oavsett vilken region det handlar om? Vi mäter noggrant varenda aspekt av undervisningen för våra globala åtaganden. Över 500 000 datapunkter är siffror som talar ett tydligt språk.

Konsekvent utbildning

Tack vare vår fysiska närvaro i alla världens regioner kan vi tillsammans med våra kunder ordna undervisning för  regionala kontor och avdelningar världen över. En av de största fördelarna med att samarbete med Strategy Execution är att de anställda får genomgående jämn utbildning.