Vår bakgrund som utbildningsleverantör

Över 35 års erfarenhet av att utbilda svenska projektledare

Strategy Execution bildades genom sammanslagningen av branschledande IPS Learning och ESI International som tillsammans ger oss över 30 års erfarenhet av att utveckla och tillhandahålla kurser i förbättringsarbete för grupper och organisationer som hjälper dem att genomföra sitt arbete effektivt.

ESI International grundades 1981 och har sedan sin start hjälpt mer än 1,5 miljoner yrkesverksamma att öka sin kompetens inom projekt-, program, och portföljhantering samt företagsanalys och kontraktshantering. Med en katalog på över 100 kurser som tillhandahålls i mer än tolv språk på hundratals platser runt om i världen har ESI International blivit en oöverträffad aktör inom utbildningsbranschen för projektledning.

IPS Learning grundades 1988 och började inledningsvis som en konsultverksamhet med inriktning på avancerad projekt- och programhantering samt strategigenomförande. Verksamheten utökades senare till att omfatta workshops och formell utbildning. IPS Learning har i samarbete med Stanford University Design School erbjudit programmet Stanford Advanced Project Management (SAPM) till projektledare som vill ta sin projektledarutbildning till nästa nivå och fördjupa sin sociala kompetens. Under 2013 och 2014 leddes Strategic Execution Conference av IPS Learning och Stanford Center for Professional Development. Vårt partnerskap med Stanford University gick mot sitt slut under våren 2017.

I oktober 2015 tillkännagav IPS Learning och ESI International sammanslagningen och bildandet av Strategy Execution.

Sedan sammanslagningen har vi:

  • Utökat vår läroplan så att våra studenter kan finslipa sina färdigheter samtidigt som de utvecklar viktiga ledarskapsförmågor
  • Utvidgat kursdeltagarnas tillgång till världens bästa immateriella rättigheter med fokus på bättre resultat
  • Lagt tyngdpunkten på en kombination av branschexpertis och akademisk forskning för att se till att tillhandahålla den senaste forskningen, idéerna och metoderna och förändra sättet som våra kunder genomför projektbaserat arbete
  • Etablerat partnerskap med Duke Corporate Education och erbjuder Adaptive Strategic Execution Programme (ASEP)

Strategy Execution är bransch- och är akademiskt beprövad för att tillhandahålla lösningar för olika behov av projektledar- och ledarskapsutbildning. Vi hjälper till att lyfta projektledarna och förbättra resultat för grupper och organisationer, ett projekt i taget. Vi brinner för utbildning och vårt uppdrag är att lösa dina organisatoriska utmaningar.