Om Strategy Execution

Vi lär dig leda framgångsrika projekt i linje med din organisations strategi

Vi på Strategy Execution tror att allt arbete för att genomföra strategi är i grunden projektbaserat. Effektfullt strategiarbete utförs genom en kombination av ett antal projekt så det är viktigt att de som leder dem är utrustade med rätt kunskaper för att säkerställa att projekten genomförs på rätt sätt.

Strategy Execution är en global ledare inom organisationsutvecklande utbildning och arbetar med dagens flyktiga och komplexa affärsmiljö som kräver alltmer holistiska och adaptiva tillvägagångssätt för projektledning.

Vi utmanar våra kunder och ger dem det stöd och de kunskaper de behöver för att utföra strategiska projekt och öka organisationens prestanda genom att optimera projektledningen. Genom att kombinera de senaste rönen från ledande universitet med beprövade tekniker kan vi leverera utbildning som är utformad för att öka harmonisering och engagemang bland organisationens team och avdelningar, eller i hela organisationen.

Vi utbildar med expertis inom:
  • Verkställande av strategier (strategy execution)
  • Projektledning, portfölj- och programhantering
  • Affärsanalys
  • Agil projektledning
  • Kontraktshantering
  • Leverantörshantering

Vi är mycket stolta över våra utbildningar och de positiva effekter de har på våra kunders organisationer. Vare sig du vill finslipa teamets grundläggande kunskaper eller vidareutveckla hur ditt ledarskap påverkar organisationens strategier och projekt har vi lösningarna som kommer att förändra hur du och din personal tänker, leder, verkställer och presterar.