Vårt samarbete med George Washington University

GW Logo

 
Vårt samarbete med George Washington University

Vi har samarbetat med George Washington University (GW) sedan 1984 för att leverera professionella kurser som håller högsta möjliga akademiska standard. Som ett av världens ledande och mest respekterade universitet har GW förberett studenter inför ledarskap i mer än 190 år. Vårt partnerskap med GW möjliggör att vi kan leverera kurser och program som håller en hög standard och certifieringar som står för mycket hög kunskap och kompetens.

Projektledarcertifiering från Strategy Execution och George Washington University

Tillsammans med George Washington University erbjuder vi professionella projektledarcertifikat som bevisar att man uppnått en viss nivå av kunskap och erfarenhet. I dagsläget har till exempel över 800 000 deltagare från över 100 länder världen runt deltagit i våra kurser. Av dessa har cirka 50 000 tagit ett Master's Certificate i projektledning.

Våra projektledarcertifieringar bär inga svenska högskolepoäng. Däremot, för dem som vill fortsätta sin utbildning med en Master's of Science Degree in Project Management från George Washington University, kan ansöka om, och eventuellt få tillgodoräkna sin Strategy Execution/George Washington University Master's certifiering. Alla som har erhållit denna certifiering kan få upp till 9 akademiska kredittimmar (vilket motsvarar cirka 25% av hela mastersutbildningen).